Tuyển gấp nhân viên kinh doanh, nhân viên tạp vụ

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh, nhân viên tạp vụ Hoàn Mỹ  Bắc Ninh chúng....

0984 589 616